fbpx Skip to content

Pilotni projekt »Obrazna refleksna terapija Sorensensistem™ v šoli«

Razvojne težave otrok, ki jih z neinvazivno metodo lahko odpravimo

Vse več otrok (tudi starši, pedagoška in medicinska stroka ter širša družba) se sooča z razvojnimi težavami, težavami na področju motorike/gibanja, govora in jezika, pozornosti in koncentracije, z vedenjskimi in učnimi težavami, disleksijo ter hiperaktivnostjo. Z obrazno refleksno terapijo Sorensensistem™ je mogoča ustrezna obravnava tovrstnih težav na neinvaziven način. Prednosti obrazne refleksne terapije so: hitri učinki, ne zahteva uporabe tehnologije ali farmacevtskih sredstev. Nataša Kos Križmančič projekt ocenjuje pozitivno:

Prepričana sem, da smo začeli premikati meje senzibilnosti  javnosti za potrebe otrok in staršev, ter osvestili širšo javnost o neinvazivnih možnostih in pristopih k reševanju težav otrok, ki so naša prihodnost.

Cilji pilotnega projekta presegajo lokalne okvire: »Moj cilj je projekt v prihodnje izvajati na nacionalni ravni, kontinuirano in na več šolah po Sloveniji.« je dodala strokovnjakinja, ki je metodo pripeljala v Slovenijo leta 2012. Gre za metodo dela svetovno priznane danske terapevtke Lone Sorensen, ki je bila večkrat nagrajena za učinkovitost njenih metod zdravljenja otrok in humanitarno delovanje. Podoben projekt je bil z odličnimi rezultati izveden že na Danskem in v Veliki Britaniji.

Enajst individualnih terapevtskih načrtov

V projektu je s prostovoljnim strokovnim delom sodelovalo deset (10) usposobljenih terapevtk in enajst (11) otrok iz osnovne šole Poljane v Ljubljani, v starosti od 8 do 12 let. Terapevtke so pripravile individualne terapevtske načrte, terapije so izvajale deset (10) zaporednih tednov, enkrat tedensko. Sodelujoče otroke so na povabilo šolske strokovne pedagoginje k projektu prijavili starši, ki so se pred tem seznanili z metodo in njenimi učinki. Obrazna refleksna terapija SorensensistemTM je neboleča, prijetna in sproščujoča metoda s hitrimi učinki.
Blagodejno deluje na imunski sistem, hormonalno ravnovesje, možgane in živčni sistem, mišice, organe in odpravlja čustvene težave. Posebej uspešna je pri obrazni paralizi, glavobolih, migrenah, težavah s sinusi, učnih in vedenjskih težavah otrok, hormonskih motnjah ter posledicah stresa. Metoda omogoča odpravljanje vzrokov zdravstvenih težav in hkrati pospešuje proces zdravljenja. Mednarodno priznana terapevtska metoda se izvaja v šestindvajsetih državah, med drugim tudi na Švedskem, Poljskem, v Španiji, na Japonskem, v Severni Ameriki in Argentini. Na Danskem so inovativne metode in koncepte zdravljenja Lone Sorensen leta 2000 odobrili tudi v Državnem rehabilitacijskem centru za možganske poškodbe. Obrazna refleksna terapija in temprana refleksna terapija, sta vključeni v zdravstveni sistem na Danskem.

Ena metoda za različne izzive posameznega otroka

Oceno otrok so pred začetkom in po koncu prostovoljnega projekta podali učitelji in starši, otroci so se o svojem počutju s terapevtkami pogovarjali na vsakem srečanju. Pred začetkom projekta so bili opravljeni tudi testi branja in pisanja. Nekateri šolarji so se soočali s težavami pri pisanju, razumevanju prebranega, tekočem branju in težavami pri učenju. Drugo vrsto težav imajo otroci, ki slabo spijo, so zjutraj utrujeni, imajo slabšo koncentracijo in naučeno hitro pozabijo.

Rezultati potrjujejo uspeh

Po desetih terapijah so starši pri otrocih opazili večjo pozornost, boljšo koncentracijo, daljša obdobja zbranosti, večjo samozavest in komunikativnost, manj nočnih mor in strahov, boljše splošno razumevanje, manj govornih tikov, manj težav s koordinacijo, ravnotežjem in zbranostjo, boljše in hitrejše razumevanje navodil, več motivacije za domače naloge, bolj tekoče branje in lepšo pisavo.

Tudi učitelji se strinjajo, da so po terapiji otroci pri pouku bolj pozorni, imajo boljšo koncentracijo in so bolje organizirani. Prav tako redkeje pozabljajo domače naloge, bolje razumejo prebrano ter navodila in učno snov, bolj čitljivo pišejo in so manj konfliktni. Otroci berejo bolj tekoče, imajo bolj spoštljiv odnos in so bolj prilagodljivi, imajo manj težav s koordinacijo in boljšo samozavest.

Test branja in pisanja, ki so ga strokovnjaki opravili pred in po projektu, je pokazal, da otroci v veliki meri bolje in lažje berejo, delajo bistveno manj napak, besedilo preberejo hitreje in ga tudi bolje razumejo, berejo bolj zbrano in samozavestno, ne vlečejo zlogov, opazijo napake in jih popravijo ter lažje in bolj čisto izgovarjajo glasove in besede.

Na OŠ Poljane so nas obiskali tudi mediji, vabimo vas, da si pogledate prispevke o projektu (prispevek odprete s klikom na medij):